Friendship Day Kavithai Friends Forever


Pirarai Nesikka Marakathe Kalviyai Karka Marakathe
Thavarai Mannikka Marakathe Iravil Uranga Marakkathe Kanavukalai Kana  Marakathe
Vidiyalil Vilikka Marakathe Natpil Nalla Nanpargalai  Ilakkathe

(Happy Friendship Day Kavithai Friends Forever Share Friendship Day Kavithai In Facebook And Whatsapp)

Happy Friendship Day Kavithai Friends Forever Share Friendship Day Kavithai In Facebook And Whatsapp