Nanbargal Thina Valthukal Kavithai Tamil


Yethaiyum Yedhirkollum Pakkuvam Anubavathal Varum  Yenpor Periyor;
Anbal Undavadhu Yenbar Anbar; Bakthiyal Varum Yenpor Bakthar;
Anaithum Kalandha Natpal Mattumae Varum Yenpor”NANBAR”

(Tamil Friendship Day Wishes Greeting Card Nanbargal Thina Valthukal Kavithai Tamil)

Tamil Friendship Day Wishes Greeting Card Nanbargal Thina Valthukal Kavithai Tamil